Zapojené instituce

Národními koordinátory Noci vědců pro rok 2024 jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Českým vysokým učením technickým v Praze, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Do noci vědců jsou dále zapojeny dvě desítky vysokých škol, science centra, planetária a muzea, ale i střední školy nebo knihovny. Chcete se zapojit do letošní Noci vědců? Stačí nám poslat přihlášku k účasti v sekci Kontakty.

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky
Akademie věd České republiky
Astronomický klub Pelhřimov
Bunkr Přáslavice
Centrum dopravního výzkumu
Centrum Robotiky
CESNET
Contipro
Česká asociace ložiskových geologů
Česká astronomická společnost - online
Česká informační agentura životního prostředí
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Český hydrometeorologický ústav
Dolní Vítkovice
Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou
Education42morrow
Eurocentra
Europe Direct Brno
Expozice času Šternberk
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Geniátor
Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov
Gymnázium Česká Lípa
Gymnázium Dr. Antona Randy
Gymnázium Dr. Emila Holuba
Gymnázium Františka Martina Pelcla
Gymnázium Jihlava
Gymnázium Slaný
Hvězdárna a planetárium Brno
Hvězdárna Ďáblice
Hvězdárny a planetária
Inovační Hub Přerov
IQLANDIA Liberec
Jihlavská astronomická společnost
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Klub UNESCO Kroměříž
Knihovna města Hradce Králové
Koordinátor Noci vědců
Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova
LogIQ klub nadaných dětí Klatovy
Logiscool
Marstafit – Centrum sportu a volného času
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Městská knihovna Polička
Městské kulturní a informační středisko v Humpolci
Mezinárodní centrum klinického výzkumu
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Mozaika Rokycany, centrum volného času
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Národní památkový ústav
Národní zemědělské muzeum Ostrava
Národní zemědělské muzeum Praha
Ostravská univerzita
Pevnost poznání
Planetum
Science to Go!
Slezská univerzita v Opavě
SPŠ a VOŠ Liberec
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
SVKOS
Technická univerzita v Liberci
Technické muzeum v Brně
The Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC)
Tyfloservis, o.p.s.
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita obrany
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého
VIDA! science centrum v Brně
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola logistiky
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa
Západočeská univerzita v Plzni
ZŠ Hradská, Humpolec