Zapojené instituce

Národními koordinátory Noci vědců pro rok 2024 jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Českým vysokým učením technickým v Praze, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Do noci vědců jsou dále zapojeny dvě desítky vysokých škol, science centra, planetária a muzea, ale i střední školy nebo knihovny. Chcete se zapojit do letošní Noci vědců? Stačí nám poslat přihlášku k účasti v sekci Kontakty.