PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(účinnost od 1. 11. 2020)


Ochranu soukromí našich návštěvníků bereme vážně. Přečtěte si prosím informace o tom, jaké vaše osobní údaje a proč můžeme zpracovávat, a také jak s nimi zacházíme v rámci realizace projektu Noc vědců.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně ochrany osobních údajů, kontaktuje nás na koordinator@nocvedcu.cz.

V tomto dokumentu se můžete dočíst:

 • Jaká máte vůči nám práva;

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme a z jakého důvodu;

 • Za jakým účelem údaje využíváme;

 • Zda a případně kdo může mít k Vašim údajům přístup;

 • Informace o sbírání tzv. cookies naleznete na této stránce.

Základní informace

Prostřednictvím tzv. Koordinátora noci vědců se na projektu spolu podílejí dva společní správci osobních údajů, kterými jsou:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 61989100, univerzita@vsb.czwww.vsb.cz

Ostravská univerzita

se sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČ: 61988987, info@osu.czwww.osu.cz

Společní správci mezi sebou uzavřeli smlouvu o společném správcovství osobních údajů podle čl. 26 Obecného nařízení¹. Z této smlouvy by vás mohla zajímat následující ujednání:

 • Oba správci se na odpovědnosti za plnění povinností podle Obecného nařízení podílí rovným dílem, a to každý v rozsahu ½;

 • Pro případnou komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů byla zmocněna Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava;

 • Komunikaci s vámi, coby subjekty osobních údajů, jakož i umožnění realizace vašich práv, zajišťuje taktéž Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, a to skrze Koordinátora noci vědců – koordinator@nocvedcu.cz.

 • Poskytování informací podle čl. 13 Obecného nařízení rovněž zajišťuje Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Vždy se snažíme dělat vše pro transparentní a řádné zpracovávání vašich údajů a jejich bezpečnost. Obecné nařízení vám k tomu garantuje sadu práv, jejichž prostřednictvím nás můžete kontrolovat.

Budou-li splněny zákonné podmínky, je naší povinností vám vyhovět. Musíme vás ale upozornit, že pokud nebudou zákonné podmínky k uplatnění práv splněny, není naší povinností takovému požadavku plně vyhovět.

Podle Obecného nařízení máte následující práva:

 1. Požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům a informace o jejich zpracovávání;

 2. Požadovat opravu (aktualizaci), doplnění nebo výmaz osobních údajů;

 3. Požadovat omezení zpracování;

 4. Vznést námitku proti zpracování;

 5. Požadovat přenesení osobních údajů;

 6. Obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, se svou stížností nebo podnětem.

Svá práva nebo dotazy můžete zaslat prostřednictvím elektronické komunikace na adresu koordinator@nocvedcu.cz.

O vyřízení Vaší žádosti vás budeme bezodkladně informovat, nejpozději do 1 měsíce, a to stejným způsobem, jakým jste uplatnili svou žádost. Doba k vyřízení požadavku může být prodloužena v případě, kdy to vyžaduje složitost a počet žádostí. Lhůta může být prodloužena nejvýše o 2 měsíce. O tomto vás ale budeme vždy předem informovat.

V jakých případech zpracováváme osobní údaje?

 1. Když si u nás na webu vytvoříte registrací.

 2. Při prohlížení našeho webu. V tomto případě jde o tzv. cookies soubory.

Nyní už víte, ve kterých případech můžete očekávat, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje. A níže vám povíme bližší informace o zpracovávání osobních údajů v jednotlivých případech.

1. Registrace na webu

Zaujalo vás na Noci vědců hned několik akcí, a chcete v nich mít pořádek? Pak si můžete vytvořit svůj vlastní program akcí! K tomu je ale potřeba, abyste se registrovali. A právě v takové chvíli nám poskytnete svůj e-mailový kontakt, který slouží pro vaše snadné přihlášení do účtu.

Zmíněný údaj se tedy zpracovává za účelem založení a vedení registračního účtu, a využívání nabízených funkcí webu.

V tomto případě osobní údaje zpracováváme na základě vašeho dobrovolného souhlasu,  neboť vytvoření uživatelského účtu není nezbytnou podmínkou pro poskytnutí služby.

Čas od času se také může stát, že vám na zadaný e-mail zašle Koordinátor noci vědců, krátkou zprávu obsahující informace o našich dalších zajímavých akcí. A my budeme moc rádi, pokud se akcí opět zúčastníte. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a dle recitálu č. 47 Obecného nařízení je možné zasílat takové novinky na základě oprávněného zájmu správce údajů. V takovém případě však máte právo podat námitku proti zpracování údajů.

Pro účely založení a vedení vašeho registračního účtu, a využívání nabízených funkcí webu, bude údaj o e-mailové adrese zpracováván po dobu, kdy u nás budete mít zřízen registrační účet. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete učinit dvěma způsoby:

 • napsat nám na koordinator@nocvedcu.cz žádost o smazání registračního účtu, nebo

 • si můžete účet sami smazat, a to pomocí tlačítka „Smazat účet“ po přihlášení do registračního účtu.

Pokud už nebudete chtít dostávat na e-mail novinky o chystaných akcích, ale zároveň budete chtít mít registrační účet i nadále aktivní, je to také možné. V takovém případě se můžete odhlásit z odběru e-mailových novinek jednoduše přímo na odkazu, který je vždy uveden na konci e-mailové zprávy, nebo stačí napsat žádost opět na koordinator@nocvedcu.cz , s požadavkem, aby byl váš e-mail vyřazen z databáze zasílání e-mailových novinek.

Za účelem zasílání e-mailových novinek je tak váš e-mail zpracováván do doby, než se odhlásíte z odběru novinek, nebo než napíšete, že už nechcete, aby pro takový účel byl váš e-mail evidován.

2. Prohlížení webu & cookies

Cookies jsou drobné textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, a to v okamžiku, kdy navštívíte tyto internetové stránky nebo používáte naši mobilní appku. Víc informací o tom, jaké cookies používáme a také proč, se dočtete na speciální stránce k tomu vytvořené. Na této stránce si rovněž můžete nastavit, jaké cookies můžeme využívat.

Nastavení cookies můžete také provést na tomto webu.

Cookies soubory mohou být zpracovávány následujícími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 • službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

V tomto případě jsou cookies předávány do tzv. třetí země, a to do USA. Poskytovatel však poskytl dostatečné záruky za zabezpečení osobních údajů prostřednictvím standardních smluvních doložek, dostupné na: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

 • službou Facebook pixel, provozovaná společností Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

V tomto případě jsou cookies také předávány do USA. Poskytovatel rovněž poskytl dostatečné záruky za zabezpečení osobních údajů prostřednictvím standardních smluvních doložek, dostupné na: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Informace o změně organizátora Noci vědců a souhlas s předáním údajů

Noc vědců se vyznačuje tím, že jde o společný projekt, na kterém se každý rok podílí desítky organizací z celé České republiky. Aby bylo možné takto složitou akci řádně uskutečnit, je každý ročník vždy organizován pod záštitou některé vědecké nebo vzdělávací organizace, která se ujme jejího uspořádání. Někdy se může stát, že organizace pořádá i více ročníků.

Nicméně organizátor akce se může v budoucnu změnit. Pozdější ročníky Noci vědců tak zase může organizovat jiná vědecká organizace. Byla by velká škoda, pokud by nový organizátor, který pokračuje v pořádání Noci vědců, nemohl pro další ročníky použít informace o vás – třeba vám napsat e-mail, že se můžete těšit na nové akce apod. Proto přijetím těchto podmínek rovně souhlasíte s tím, že vaše údaje mohou být (například na základě postoupení správcovské smlouvy) předány nástupnické organizaci, která bude dále organizovat další ročníky Noci vědců, a to v souladu s jejím původním smyslem, tj. popularizace vědy a techniky pro širokou veřejnost a v souladu s účely zpracování osobních údajů, k nimž jste dali souhlas.

Co když s takovým zpracováním nebudete chtít souhlasit? Nic se neděje a můžete tak udělat snadno. Pokud by se stalo, že projekt Noci vědců budeme předávat novému organizátorovi akce, tak vás o tom budeme dopředu informovat na e-mail, který nám sdělíte. Řekneme vám, do jakých rukou vás svěřujeme (a nebojte, postaráme se, abyste byli v dobrých rukách :-)) a kdy se tak stane. Vy poté budete mít možnost s tím vyslovit nesouhlas. V takovém případě vaše údaje novému organizátorovi Noci vědců nepředáme.

Dodržování předpisů na ochranu osobních údajů

Dodržování zásad ochrany osobních údajů je pro nás velmi důležité. Proto jejich naplňování pravidelně kontrolujeme.

Tento dokument může být čas od času aktualizován, změněn nebo doplněn, a to nejčastěji v závislosti na změně právních předpisů. Všechny změny dokumentu zveřejníme na této stránce.

23.11.2020 Tým Koordinátora Noci vědců

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“.