Kalendář

popularizačních akcí

Chemický kroužek2. 1. 2023 – 13. 12. 2023
Chemický kroužek VŠCHT Praha je určen převážně pro skupinu žáků (v roce 2022 75) pražských středních škol. Všichni žáci projdou minimálně dvanácti laboratorními pracemi, které jim pomůžou lépe pochopit a snadněji porozumět chemii v laboratorní praxi. Získané znalosti v rámci řešení úloh budou žákům prospěšné při studiu teoretické chemie na střední škole. Laboratorní práce poskytnou nejen průřez odvětvími organické, anorganické, analytické a fyzikální chemie, ale i chemickými technologiemi a chemickým inženýrstvím. Žáci navíc získají představu o oborech bakalářských studijních programů na VŠCHT Praha. Kroužek probíhá na rok (pro zájemce na dva roky) v období září - červen každé úterý pro pokročilé v čase 16:30 - 20:00 h a každou středu pro začátečníky v čase 17:00 - 20:00 h. Více na https://www.vscht.cz/chemickykrouzek.
Prezenčně
Český Vševěd 202315. 5. 2023 – 6. 12. 2023
Více než tři desítky vědců a vědkyň z českých univerzit a vědeckých institucí mají v popularizační soutěži během jara, léta a podzimu možnost svým maximálně dvou a půl minutovým videem představit publiku sebe i své vědecké téma. Diváci a divačky hlasují pro ta videa, která je nejvíce zaujmou, až nakonec do finále společně s odbornou porotou pošlou šest z nich. Na vědce a vědkyně čeká třídílný workshop pod taktovkou Science slam MUNI, aby nejpozději na finálovém večeru, který se bude konat 6. 12. 2023 v Ostravě, předvedli maximálně profesionální výkon.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze vyslala tři kandidáty na Českého Vševěda 2023. Hlasujte pro toho vašeho favorita!

Bc. Jonáš Priškin
Bc. Martina Nová
Lukáš Městka
Prezenčně
Veřejnost
Nové Co By Kdyby: Domluvili bychom se s mimozemšťany?9. 6. 2023 – 31. 12. 2023

Jak už jste možná zaznamenali, do éteru se dostal další díl šíleného pořadu CO BY KDYBY. Tentokrát si Martin Rota jakožto moderátor a JaRon jako popularizátor vědy za Vědátora povídají o jazycích. Možná si člověk říká "to bude pěkná nuda" se vzpomínkou na úmorné hodiny češtiny ve škole. Nemusíte se bát, opět šílenými otázkami dostaneme naše hosty na pokraj svých vědeckých kapacit. Co by kdyby byl pouze jeden jazyk? Byl by svět efektivnější? Jaké by to mohlo mít výhody a nevýhody.

Během diskuze se dopátrali zajímavých odpovědí, dokonce se bavili o kuriozitách jako je jazyk Esperanto nebo Pirha. Další otázka směřovala na slovní zásobu. Co kdybychom měli 2x větší slovní zásobu? Přemýšleli bychom více v souvislostech? Byli bychom inteligentnější? Poslední otázka z výčtu je ještě šílenější. Co kdybychom chtěli komunikovat s mimozemšťany? Nejprve Martin Rota připraví situaci, jak by takový mimozemšťani mohli vypadat, jakou mají technologii a pak nechá hosty debatovat. K jakému překvapivému závěru se došlo? To se dozvíte, když si pustíte Co By Kdyby BUDOUCNOST!

Více o pořadu CO BY KDYBY:

Otázku „Co by kdyby“ znají snad všichni rodiče malých dětí a je vlastně škoda, že si ji neklademe častěji. Otevírá nám totiž světy možností, které sice jsou většinou absurdní, jenže – jsou opravdu nemožné? A především, není zábavné takto přemýšlet a třeba se tímto způsobem i něco naučit? Možná nějak takto přemýšlel režisér Aleš Brunclík, absolvent naší univerzity, když formuloval synopsi v Česku nového typu pořadu, ve kterém diskutují vědci a odborníci – zcela vážně a se znalostí nejnovějších vědeckých poznatků a objevů – o čistě hypotetických tématech. Tento zajímavý a inovativní pořad vzniká od samého začátku díky podpoře Slezské univerzity, což je velmi pozitivní zpráva pro celou vědeckou komunitu a širokou veřejnost. Univerzita tímto podporuje popularizaci vědy a techniky a zároveň vzdělávání a rozvoj obecného vědomí o vědeckých otázkách. Díky této podpoře může pořad Co By Kdyby nabídnout divákům zajímavé a inovativní přístupy k různým vědeckým tématům a přiblížit tak veřejnosti důležité vědecké poznatky.

Online
Veřejnost
Dětská technická univerzita1. 9. 2023 – 30. 6. 2024

Studium je určeno dětem ze základních škol a nižších ročníků gymnázií. Zážitky z tématických workshopů jsou jednoduše cool – 3D virtuální realita, 3D tiskárna nebo dokonce sestavení závodní buginy! Jednotlivé katedry Fakulty strojní zasvětí děti do tajů techniky.

Základní, střední a až pak vysoká škola? To na Západočeské univerzitě neplatí! V rámci Dětské technické univerzity mohou studovat už žáci prvního a druhého stupně základních škol. Ochuzeni nebudou ani o imatrikulaci a slavnostní promoci, během níž převezmou diplom z rukou děkana a rektora. 

Prezenčně
Dětská univerzita na TUL4. 9. 2023 – 28. 6. 2024

Nabídka celoročního vzdělávání pod hlavičkou Dětské univerzity 2023/2024 je určena žákům od 3. třídy ZŠ až po 2. ročník SŠ. 

Technické kurzy jsou děleny podle věku účastníků a mají konkrétní zaměření, Dětská univerzita pro 8. třídu ZŠ až 2. ročník SŠ je určena zájemcům, kteří chtějí získat širší rozhled v mnoha technických a přírodovědných oborech a proti technickým kurzům má v průběhu školního roku dvojnásobnou hodinovou dotaci.

Registrace do kurzů bude spuštěna v pondělí 4. září 2023 ve 20:00.

Kurz Robotika s LEGO Mindstorms pro 3. až 6. třídu ZŠ
Kurz Truhlárna - základ zručnosti dětí pro 5. až 6. třídu ZŠ
Kurz Programování LEGO robotů pro 5. až 7. třídu ZŠ 
Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE I pro 6. až 8. třídu ZŠ
Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE II pro 7. až 9. třídu ZŠ
Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE III pro 7.třídu ZŠ až 2. ročník SŠ
Kurz Základy kovářských prací pro 8. a 9. třídu ZŠ
Kurz Práce s plechem a drátem pro 8. a 9. třídu ZŠ
Kurz Taje elektroniky pro 8. a 9. třídu ZŠ
Kurz Robotika pro 8. a 9. třídu ZŠ
Kurz Nanosvět v praxi pro žáky 8. až 2. ročník SŠ
Dětská univerzita pro 8. třídu ZŠ až 2. ročník SŠ

Prezenčně
Dětská univerzita VUT Junior23. 9. 2023 – 30. 6. 2024

Populární projekt volnočasových aktivit již řadu let seznamuje žáky ZŠ a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií s prostředím univerzity, moderními technologiemi a nejnovějšími vědeckými poznatky.

Pokud máte doma sourozence nebo děti, které chodí do 6. – 9. třídy a zajímá je příroda, technika nebo umění, pak jim řekněte o VUT Junior!

Registrace na příští akademický rok se spustí už 26. června.

 

Prezenčně
Terasa pozorovací observatoře WHOO! se otevírá veřejnosti6. 10. 2023 – 31. 12. 2024

Fyzikální ústav v Opavě otevírá novou pozorovací terasu pro pozorování oblohy astronomickým dalekohledem.

Terasa vznikla v průběhu let 2022 a 2023 jako součást observatoře WHOO! (White Hole Observatory Opava) v nejvyšší patrech budovy na Bezručově náměstí 13 a bude sloužit nejen pro pravidelná pozorování noční oblohy pro veřejnost, ale také pro aktivity studentů univerzity. Poprvé ji budou moci lidé navštívit na evropskou Noc vědců v pátek 6. října 2023, kdy zde bude probíhat za příznivého počasí pozorování zejména planet Saturn a Jupiter (vstup je zdarma, nutná rezervace na webu Noci vědců).

Prezenčně
Veřejnost
Juniorská univerzita (MjUNI) 21. 10. 2023 – 18. 5. 2024

MjUNI jerogram celoživotního vzdělávání pod záštitou Masarykovy univerzity a je určena žákům a studentům od 9 do 18 let. Je to unikátní příležitost, jak poznat akademické prostředí a vyzkoušet si roli studenta nanečisto a na vlastní kůži. Výuky probíhají během 8 sobot od října do května na různých pracovištích a fakultách Masarykovy univerzity.

Prezenčně