INFORMACE O COOKIES

(účinnost od 1. 11. 2020)


K čemu tedy cookies (obecně) jsou?

Zjednodušeně řečeno cookies slouží pro komunikaci mezi serverem (internetovými stránkami) a zařízením, jehož prostřednictvím stránky navštěvujete. Webová stránka napřed pošle prohlížeči vašeho zařízení cookies – drobné textové soubory. Prohlížeč si poté soubor uloží do zařízení. Při vaší další návštěvě pak stránky budou moci pracovat s informacemi, který si zapamatovaly díky cookies – například si zapamatovává přihlašovací údaj, rozlišit jednotlivé návštěvníky apod. Cookies rovněž mohou sloužit k marketingovým údělům.

Podle účelu využití můžeme obecně mluvit o několika druzích cookies:

  • funkční (nezbytné),

  • statistické,

  • preferenční

  • marketingové

Na našich stránkách nepoužíváme všechny typy cookies. Používáme pouze nezbytné cookies pro chod těchto stránek, a dále cookies statistické a marketingové.


Právní důvod zpracování

Cookies, které jsou označeny jako nezbytné cookies – mohou být ukládány na vaše zařízení bez vašeho souhlasu, a to na základě tzv. oprávněného zájmu. Oprávněný zájem je spatřován v nezbytnosti cookies potřebných pro řádné poskytování služeb, a dále zajištění správné funkčnosti a provozu webové stránky.

V tomto případě vám nicméně svědčí tzv. právo podat námitku proti takovému zpracování. Bližší informace o vašem právu se dočtete v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zbývající typy cookies, tedy statisticképreferenční marketingové, mohou být zpracovávány jen s vaším souhlasem. Svůj souhlas s využíváním těchto cookies vyjadřujete ve formě nastavení svého webového prohlížeče. Použití cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat, čímž vyjádříte omezení nebo odvolání svého souhlasu. Můžete tak učinit dvěma způsoby – v nastavení svého prohlížeče, nebo také jednoduše a interaktivně přímo na těchto stránkách.

Níže naleznete detailní informace, jaké typy cookies na našich stránkách používáme a pro jaký účel.


Informace k jednotlivým druhům cookies


Nezbytné cookies pro chod webových stránek
Název Typ Účel Expirace Poskytovatel
festapp-nocvedcu-production Nezbytné Přihlašování uživatelů. Session – na dobu relace nocvedcu.cz
festapp-nocvedcu-production.sig Nezbytné Přihlašování uživatelů. Session – na dobu relace nocvedcu.cz
cookies_consent Nezbytné Ukládá stav souhlasu uživatele s cookie soubory pro doménu nocvedcu.cz. 2 roky nocvedcu.cz

Nezbytné cookies nelze vypnout. Jejich použití je důležitým a užitečným nástrojem pro oprávněný účel, jímž je usnadnit poskytování služeb nebo zajistit funkčnost a chod těchto webových stránek.Statistické cookies
Název Typ Účel Expirace Poskytovatel
_ga Statistické, trackovací (anonymní) Přiřazuje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro tvorbu statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. 2 roky Google
_gid Statistické, trackovací (anonymní) Přiřazuje jedinečný identifikátor pro každou jednotlivou stránku webu, a to za účelem shromáždění anonymních statistických dat o využívání webu. 24 hodin Google

Statistické cookies lze odmítnout, případně opětovně povolit pomocí tlačítka níže:
Marketingové cookies
Název Typ Účel Expirace Poskytovatel
_fbp Marketingové, trackovací Používá společnost Facebook k poskytování reklamních produktů, jako je nabízení reklam 3. stran v reálném čase. 3 měsíce Facebook
_gcl_au Marketingové, měření konverzí (trackovací), cílové (targeting) Používá společnost Google k měření efektivity reklamy napříč webovými stránkami využívající jejich služby. Účelem je získávání informací z kliknutí na reklamu a ukládání cookie první strany, aby bylo možné měřit konverze a připsat ji mimo vstupní stránku. 3 měsíce Google
_gat_gtag_UA_*_1 Marketingové, měření konverzí (trackovací), Používá společnost Google k měření efektivity reklamy napříč webovými stránkami využívající jejich služby. Účelem je získávání informací z kliknutí na reklamu a ukládání cookie první strany, aby bylo možné měřit konverze a připsat ji mimo vstupní stránku. 1 hodina Google
gat_UA_146362258-1 Marketingové, měření konverzí (trackovací), Používá společnost Google k měření efektivity reklamy napříč webovými stránkami využívající jejich služby. Účelem je získávání informací z kliknutí na reklamu a ukládání cookie první strany, aby bylo možné měřit konverze a připsat ji mimo vstupní stránku. 1 minuta Google

Marketingové cookies lze odmítnout, případně opětovně povolit pomocí tlačítka níže:Berte prosím na vědomí, že zablokováním cookies může dojít ke zhoršení funkčnosti těchto stránek.

Pokud byste raději zablokování cookies učinili skrze nastavení svého internetového prohlížeče, pak informace o jejich nastavení naleznete zde:

Cookies soubory mohou být zpracovávány následujícími zpracovateli:

  • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • službou Google Tag Manager, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

V tomto případě jsou cookies předávány do tzv. třetí země, a to do USA. Nicméně zpracovatel poskytl dostatečné záruky za zabezpečení osobních údajů prostřednictvím standardních smluvních doložek, dostupné na: (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/).

  • službou Facebook pixel, provozovaná společností Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

V tomto případě jsou cookies také předávány do USA. Zpracovatel rovněž poskytl dostatečné záruky za zabezpečení osobních údajů prostřednictvím standardních smluvních doložek, dostupné na: (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Pamatujte, že ochranu soukromí našich návštěvníků bereme vážně. Přečtěte si prosím informace o tom, jaké vaše další osobní údaje a proč můžeme zpracovávat, a také jak s nimi zacházíme v rámci realizace projektu noc vědců – Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tento dokument může být čas od času aktualizován, změněn nebo doplněn, a to nejčastěji v závislosti na změně právních předpisů. Všechny změny dokumentu zveřejníme na této stránce.

Tým Koordinátora Noci vědců