UniversitasUniversitas, magazín o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství.

Rozhovory s vědci, které jdou do hloubky. Novinky a objevy z vysokých škol. Témata, která zajímají vědce, akademiky ale i zvídavé čtenáře.

Zahloubejte se do textů magazínu veřejných vysokých škol Universitas.cz, který je partnerem Noci vědců.