Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Jsme veřejná univerzální knihovna.
Svými službami a knihovními fondy zaručujeme právo všech občanů na informace a zajišťujeme jim rovný a neomezený přístup k těmto informacím.
Jsme součástí systému knihoven a poskytujeme poradenské a informační služby knihovnám Královéhradeckého kraje.
Pořádáme vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost.

Události organizace