Knihovna města Hradce Králové

Knihovna města Hradce Králové je veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem a službami. Jejím zřizovatelem je Statutární město Hradec Králové. Knihovna je příspěvkovou organizací města.

Knihovna byla založena roku 1894 jako městská knihovna. Svoje služby nabízí všem občanům Evropské unie a dalších zemí bez rozdílu. Prostory knihovny jsou volně dostupné registrovaným i neregistrovaným uživatelům.

Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby dle ustanovení knihovního zákona v ústřední budově a ve všech svých pobočkách na území města Hradce Králové.

Kontakty

www.knihovnahk.cz

Události organizace