Univerzita Hradec Králové

Těšení se stupňuje! Tradiční Noc vědců proběhne 24. září 2021. Znovu vám nabídneme exkluzivní vhled do všeho vědecky zajímavého, co se na UHK v průběhu roku událo nebo děje. A "dění" je velmi důležité, jelikož letošním tématem je ČAS!

Noc vědců probíhá ve všech koutech ČR, v Hradci pro vás program připravuje Univerzita Hradec Králové, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Knihovna města Hradce Králové, Studijní a vědecká knihovna HK, Eurocentrum Hradec Králové a UK –⁠ Lékařská fakulta v Hradci Králové. 

Prozatím plánujeme mít velkou část programu na jednotlivých budovách a institucích, pokud to situace dovolí, moc rádi vás přivítáme fyzicky. Počítat ale můžete i s online částí po skončení offline Noci vědců.

UPOZORNĚNÍ: Dle mimořádného opatření vlády ČR se na akci vztahuje omezení počtu návštěvníku a zákaz vstupu osob bez prokazatelné bezinfekčnosti. Před vstupem na akci budou organizátoři kontrolovat bezinfekčnost všech účastníků s výjimkou dětí do 6 let. Jak ji prokážete?
a) Potvrzením o absolvování antigenního (ne staršího než 72 hod.) či PCR (ne staršího než 7 dní) testu u akreditovaného zdravotnického zařízení (oficiální odběrová centra).
b) Potvrzením o ukončeném očkování (alespoň 14 dní po druhé očkovací dávce).
c) Dokladem o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech.
Nejjednodušší způsob jak se prokázat je skrz aplikaci Tečka. Odkaz na stažení aplikace a další informace naleznete na webu MZ ČR.

Díky spolupráci univerzity se společností Scimed se můžete nechat testovat neinvazivní metodou bez objednání na parkovišti UHK ve specializované jednotce, a to i formou drive-in. Scimed má navíc akci, ke každému PCR testu obdržíte i respirátor FFP2.

Ve všech vnitřních prostorách UHK mají návštěvníci akce povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest a dodržovat rozestupy alespoň 2m.

Události organizace