Eurocentrum Ústí nad Labem

Eurocentrum Ústí nad Labem je informační místo, které občanům Ústeckého kraje poskytuje informace o Evropské unii a všech aspektech členství Česka v EU. Přináší novinky týkající se EU, organizuje debaty, přednášky, soutěže a další informačně vzdělávací aktivity s evropskou tématikou.
Do Noci vědců je Eurocentrum Ústí nad Labem zapojeno v rámci tzv. EU Corners. Pro návštěvníky připravuje řadu aktivit, jako jsou kvízy, soutěže o zajímavé ceny a další zábavně vzdělávací aktivity týkající se Evropské unie a evropské vědy.

Program na tomto místě