Eurocentra

Eurocentra jsou informační místa, která občanům poskytují informace o Evropské unii a všech aspektech členství Česka v EU. Přinášejí novinky týkající se EU, organizují debaty, přednášky, soutěže a další informačně vzdělávací aktivity s evropskou tématikou.
Do Noci vědců jsou Eurocentra zapojena v rámci tzv. EU Corners. Pro návštěvníky připravují řadu aktivit, jako jsou kvízy, soutěže o zajímavé ceny a další zábavně vzdělávací aktivity týkající se Evropské unie a evropské vědy.

Události organizace