Albertov, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Albertov je jedinečné místo se skvělou dopravní obslužností a dostupností do centra. Budovy Přírodovědecké fakulty, 1. lékařské fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy obklopují parkově upravené Albertovské stráně, zbytky středověkých hradeb, zahrada Ztracenka a Botanická zahrada PřF UK. Kromě vlastní Botanické zahrady se v budovách fakult nachází i nalézají unikátní muzejní sbírky, do některých z nich bude možné během Noci vědců přímo nahlédnout!

Program na tomto místě