Institut environmentálních technologií

Institut environmentálních technologií je výzkumně vzdělávacím pracovištěm VŠB-TUO. Vědci zde spolupracují s průmyslovými, dalšími výzkumnými a také veřejnými partnery a řeší úkoly, které kombinují znalosti chemie, fyziky, technologií a procesního inženýrství.

Program na tomto místě