doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. 

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Hlasování ukončeno

Světlo je velmi těžko uchopitelný a zařaditelný fenomén. I vědečtí pracovníci k němu mohou přistupovat minimálně z tří úhlů pohledu. Jak někteří sami říkají: v pondělí, úterý a středu lze na světlo nahlížet, jako na elektromagnetické záření, ve čtvrtek, pátek a sobotu jako na částici a v neděli mohou jít do kostela řešit jednu ze základních vět z bible "Budiž světlo".

Světelná technika prochází technologickou revolucí, která je spojená nejen se změnou světlených zdrojů, ale také se změnou svítidel, řízení a ovládání, norem a v konečném důsledku i se změnou k přístupům k využívání světla ve vazbě na chování chtěných i potažmo nechtěných uživatelů jako jsou samozřejmě lidé, ale i fauna a flora.

Tajemná budoucnost světla přináší příslib dalšího a nového uplatnění odborníků v různých typech zaměstnání.