Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. 

Mendelova univerzita v Brně
Hlasování ukončeno

Každý z nás určitě někdy použil mobilní toaletu. Ať už na festivalu, na vánočních trzích nebo na setkání s papežem. Ale přemýšleli jste někdy, co se s tímto materiálem děje potom?
Běžná odpadní voda se kanalizací dostává na čistírnu odpadních vod, kde ji vyčistí mikroorganismy. Dokáží si ale tito neúnavní pracanti poradit i s tak nepříjemným koktejlem, který jsme jim v mobilních toaletách namíchali? Aby nedocházelo při použití wc k rozkladu jejich obsahu a tvorbě pachových látek, jsou naplněny různými chemikáliemi – ať už je to limonem, bromopol nebo fenol. Všechny tyto látky mají jedno společné, a to zamezit rozvoji mikroorganismů. Zvládnou tedy rozložit i takto nepříznivé chemikálie, které jim předáme ke zpracování? Jaké musí být naředění těchto látek, aby nedocházelo k ovlivnění procesu čištění? Jaké zbytky zůstanou po vyčištění těchto látek?

Všechny tyto otázky si při výzkumu klade Tomáš Koutný, protože zpracování odpadní vody nemusí zůstat navždy tajemství, když se mu budeme pořádně věnovat.