Ing. Martin Trčka, Ph.D. 

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Hlasování ukončeno
Tajemství virtuální reality a její využití ve výuce na Fakultě bezpečnostního inženýrství nabízí nekonečné možnosti. Studenti mohou vstoupit do simulovaného prostředí, které jim umožní prožít scénáře jako požár bytového domu, dopravní nehodu s následným požárem nebo likvidaci letecké havárie, čímž mohou trénovat situace, které by jinak byly příliš nebezpečné nebo nákladné na tradiční tréninkové metody. Díky tomu získávají praktické zkušenosti a nabyté dovednosti si mohou ihned ověřit v bezpečném prostředí.

Martin Trčka dříve působil u hasičského záchranného sboru jako velitel jednotek a nyní předává studentům své znalosti založené na praktických zkušenostech. I díky tomu dostává výuka ve virtuální realitě další rozměr. Jeho snaha o propagaci virtuální reality a její zavedení do tréninkových metod je zásadní, a to především proto, že nácvik koordinace složek IZS, může ohromně ovlivnit výsledek při společném zásahu. Ve svém volném čase se věnuje rodině, práci na domě a jízdě na kole.