prof. Ing. Martin Libra, CSc. 

Česká zemědělská univerzita v Praze
Hlasování ukončeno

Co je to vlastně světlo? Toto tajemství zůstávalo dlouho neodhaleno. Až Maxwell teoreticky předpověděl existenci elektromagnetických vln, protože určitá řešení jeho rovnic vycházela jako postupné vlny. Později Hertz tyto vlny i experimentálně potvrdil. Ale že viditelné světlo je jen úzká oblast širokého spektra elektromagnetických vln, toto tajemství bylo odhaleno až později. Dnes víme, že spektrum elektromagnetických vln je široké a dělí se na různé oblasti podle frekvence či vlnové délky. Různé oblasti spektra mají široké možnosti využití v technické praxi. Například rentgenová oblast se dobře využívá v lékařské diagnostice. Nebo energie elektromagnetických vln se v panelu přemění na energii elektrickou. Když posvítíme, fotovoltaický panel dává elektrické napětí. Toto tajemství odhalila moderní fyzika prostřednictvím teorie polovodičů. Černá výbojka poskytuje záření v úzké oblasti měkkého ultrafialového záření, které vyvolává luminiscenci v luminoforech. Tak můžeme kontrolovat například pravost bankovek nebo jiných dokumentů, které jsou touto technologií chráněny.
A takových příkladů bychom mohli jmenovat ještě mnoho. Ať žije fyzika a ať nám stále odhaluje nová a nová tajemství přírody.