Lukáš Městka 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Hlasování ukončeno

Chemie je doslova všude okolo nás i v nás samotných. Díky chemii žijeme. Chemie zkoumá látky jako takové a jejich nesčetné přeměny. Konkrétně reakčním mechanismům, rychlostem, řádům, konverzím, či ovlivňování běhu reakce se věnuje takzvaná reakční kinetika, která má v chemii nezastupitelné místo. Ta je esenciální například při plánování chemických reaktorů a způsobů, jak provádět reakce co nejefektivněji.

Právě reakční kinetikou a rychlostmi reakcí se zaobírá ambiciózní student Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Lukáš Městka. Chemii se věnoval celý život a být součástí výzkumného týmu na Ústavu organické technologie si velice považuje. Mimo své studijní a výzkumné povinnosti je také aktivní v několika studentských spolcích a rád se věnuje popularizaci vědy (především chemie).