Mgr. Kateřina Knopová 

Ostravská univerzita
Hlasování ukončeno

Historie je fascinující sled událostí, který nás neučí jen jak se věci v minulosti děly, ale především proč se děly. Díky zkoumání naší minulosti a všech tajemství, které obsahuje, poznáváme své kořeny a identitu. Častokrát se můžeme setkat s názorem, že dějepis byl jen nudným předmětem na základní či střední škole. Nemusí tomu tak ale být. Pokud budeme vykládat historii jako příběh, můžeme v něm nalézt řadu souvislostí a snáze tak pochopit, proč se události vyvinuly tak, jak se vyvinuly. Paralely se dají dokonce nalézt i mezi současností a dobou tak vzdálenou, jakou byl středověk. 

A právě tématu středověku, středověké společnosti a primárně vývoji měst ve středověku se ve svém výzkumu věnuje doktorandka katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity Kateřina Knopová. Kromě odborného výzkumu ráda tráví čas cestováním a poznáváním památek a dějin nejen České republiky, ale i zahraničí. Rovněž se aktivně zapojuje do popularizace historické vědy, ať už prostřednictvím působení ve spolcích, či přednáškami a workshopy, například i v rámci Noci vědců.