Ing. Jitka Burešová, Ph.D. 

Technická univerzita v Liberci
Hlasování ukončeno
Značky jsou základem moderního marketingu. Řada firem nabízí totožné produkty, a tím, co je od sebe odlišuje, je značka. Značku si zákazníci snadno zapamatují, značku mohou mít rádi, značku si kupují. Marketéři dokáží sofistikovanou marketingovou strategií vybudovat tak silnou značku, že ji zákazníci preferují před konkurenčními produkty i v případě její vyšší ceny. Známou značku si spojujeme s vyšší kvalitou, i když reálná kvalita může být nižší než u konkurenčních značek. Zajímavé je, že si běžní zákazníci vliv značek neuvědomují a mají pocit, že nakupují racionálně. Pokud si sílu marketingu neuvědomujeme, jsme snadno manipulovatelní. Proto je potřeba vychovávat uvědomělé zákazníky, kteří kriticky uvažují nad marketingovými triky a produkty hodnotí nejen podle značky, ale také podle reálné kvality.

Jitka Burešová je odbornou asistentkou na katedře marketingu a obchodu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Od doktorského studia se věnuje marketingu značky, píše odborné články a učí své studenty tvořit marketingové strategie, které dokáží vybudovat značky se silným tržním postavením. Na druhou stranu poukazuje na možná rizika marketingu a jeho schopnost zásadně ovlivňovat nejen nákupní chování zákazníků, ale i jejich ochotu být součástí konzumního způsobu života, který přináší řadu celospolečenských a ekologických problémů. 

Na videu se podíleli: Ing. Ondřej Michal - kameraman; Ing. Vojtěch Beran - herec; Ing. Pavel Pelech - herec; Bc. Denisa Čisárová - herečka