Ing. Jiří Horák, Ph.D. 

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Hlasování ukončeno

Jirka Horák alias SMOKEMAN je chlap, který nemá rád kouř a dělá vše pro to, aby naše komíny méně kouřily (smrděly) a přitom jsme se více ohřáli. Na zkušebně kotlů a kamen, kterou má na starosti, provedl se svým týmem více než 7 tisíc reálných spalovacích zkoušek a jejich výsledky shrnul do "SMOKEMANova desatera správného topiče".Malé komíny totiž neznamenají malý kouř. Přibližně 20 % českých domácností, které jsou vytápěny pevnými palivy, vyprodukuje více než 80 % všech "českých" emisí jemného prachu a více jak 95 % rakovinotvorného benzo[a]pyrenu. Proto se i "malé" zmenšení kouře může výrazně projevit na čistším ovzduší.

Pomocí desatera (nyní už má každý bod své samostatné video – hledej na youtube) a mnoha praktických pokusů a modelů ukazuje lidem ve své pojízdné kotelně, jak lépe topit. SMOKEMAN např. lidi učí, jak si mohou sami doma změřit účinnost svých kamen a jak ji zvýšit, jak si pomocí mikrovlnky stanoví vlhkost dřeva a ukazuje mnoho dalších praktických "vychytávek". U něj je dotýkání přísně nařízeno, neb jeden obrázek je více než sto slov a jeden pokus je více než sto obrázků.

Velká část energie, kterou využíváme, má svůj původ ve slunci. Dřevo je pro něj "jen" baterka sluneční energie, která do něj byla uložena zázrakem fotosyntézy. Jako lidé neumíme žádnou energii vyrobit, ale "jen" přeměnit z nějaké jiné formy (baterky, zdroje). Naším cílem je maximalizovat míru této přeměny.

SMOKEMANovo motto: Top, jak chceš, aby topil tvůj soused. Kouři a válce zmar!