Mgr. Jaroslava Kacetlová, Ph.D. 

Masarykova univerzita
Hlasování ukončeno

Archivy uchovávají originální a autentické doklady o událostech v minulosti. Jakkoliv nemusejí být pro širší veřejnost na první pohled přitažlivé, na ten druhý v nich může každý najít odpovědi na své otázky, včetně těch o sobě samém. V archivech se totiž vedle dokumentů z činnosti úřadů a institucí mohou ukládat materiály významných osobností. Osobní fondy ukazují roli jednotlivých lidí v historických událostech a dopady těchto událostí na každodenní život.

Tímto druhem dokumentů, konkrétně osobními fondy vědců, se zabývá archivářka Archivu Masarykovy univerzity Jaroslava Kacetlová. Ačkoliv vyhledává spíše mravenčí práci v ústraní, jakou zpracování osobních fondů nesporně je, různé okolnosti ji přiměly, aby se pustila do popularizace a zvyšování povědomí o tomto materiálu. Osobní fondy vědců nabízejí mnohem více než jen hluboký vhled do vývoje vědeckého bádání. Do archivů se však získávají obtížně, a navíc hrozí, že vlivem elektronizace různých oblastí našeho života, včetně komunikace, brzy nebudou vznikat vůbec. V současnosti tak máme šanci shromáždit poslední z nich. Uchovávání materiálu o činnosti předchozích generací je projevem úcty k jejich práci a zodpovědnosti vůči generacím budoucím.