RNDr. Damián Bušovský 

Univerzita Hradec Králové
Hlasování ukončeno

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové se už několik let zabývají sběrem a vyhodnocováním balistokardiografických dat. Balistokardiografie je věda, která řeší snímání a vyhodnocování pohybů lidského těla vyvolaných srdeční činností. Největší pozornosti se této vědě dostalo v 50. až 80. letech 20. století, pak ale zájem opadal kvůli novým neinvazivním metodám monitoringu stavu pacienta. V současnosti je ale tato metoda opět na vzestupu, protože moderní výpočetní technika umožňuje zpracovávat balistokardiografická data tak, že je možné obdržet relativně spolehlivé výsledky. Získat tepovou a dechovou frekvenci z takovýchto dat není nijak velká výzva. Balistokardiogramy však skrývají mnohá další tajemství, např. v jakém stavu je aorta, jak se mění nitrohrudní tlak, kolik času ve spánky strávíme v různých spánkových fázích atd.

Damiánu Bušovskému ve spolupráci se společností ANUME s.r.o. se podařilo navázat spolupráci s domovy pro seniory po celé České republice, kde pomocí senzorických podložek dohlíží na to, aby byli klienti pravidelně polohování, čímž je zamezeno vzniku proleženin, zda jsou na lůžku nebo jsou jejich vitální funkce v normě. Dále jsou v kontaktu i s veterinárními klinikami, kde sledují stav zvířat v kotcích.