Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Muzeum Vysočiny Jihlava (MVJ) je největší muzeum v Kraji Vysočina. Vytváří, spravuje, studuje a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky dokumentující vývoj přírody a společnosti především v oblasti Českomoravské vrchoviny. Vyvíjí vlastní výzkumnou činnost, pořádá vědecké konference a semináře, vydává řadu periodických i neperiodických vědeckých publikací, poskytuje služby pro veřejnost v muzejní knihovně. Kromě dlouhodobých expozic každoročně připravuje pro veřejnost více než tři desítky tematických výstav, přednášek a řadu kulturních a společenských akcí, včetně setkání v rámci mezinárodního projektu Science café. Nabízí také vzdělávací programy pro školy všech stupňů, doprovodné programy k výstavám a další edukační aktivity. Součástí MVJ je Metodické centrum pro myrmekologii. Jejím hlavním cílem je poskytovat komplexní informační a metodické služby v oblasti myrmekologie paměťovým institucím, státní správě a samosprávě, nestátním neziskovým organizacím a podobným subjektům působícím v České republice.

Kontakty

mvji.cz

Události organizace