Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové vznikla v roce 1969 a navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na UK sahající k samým začátkům almae matris. Moderní léčiva mají ohromný potenciál vyléčit nebo alespoň zmírnit většinu lidských onemocnění. Své studenty učí tento potenciál plně využívat.

Kontakt pro média:

Ing. Zuzana Toufarová

Tel.: +420 495 067 350

mobil.: +420 739 488 280

E-mail: toufaroz@faf.cuni.cz

Program na tomto místě