Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy vznikla v roce 1969 a navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na UK. Moderní léčiva mají ohromný potenciál vyléčit nebo alespoň zmírnit většinu lidských onemocnění. Své studenty učí tento potenciál plně využívat.

Program na tomto místě