Fakulta strojního inženýrství UJEP

Pasteurova 7

Budova H, kde sídlí část fakulty strojního inženýrství. Budova prošla v letech 2007–9 náročnou rekonstrukcí, kdy byly do suterénu umístěny některé speciální laboratoře a dílny fakulty. Horní patra pak byla rekonstruována v letech 2012 – 2015 a slouží jako zázemí pro výuku a pedagogy.

Program na tomto místě