Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví se profiluje v tradičních oborech financí, účetnictví, oceňování podniku, měnové teorie a politiky, bankovnictví a pojišťovnictví. Posláním fakulty je rozvoj vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na výzkum v oblasti financí a jejich návaznosti na ekonomii a hospodářskou politiku, účetnictví, oceňování a ekonomickou pedagogiku. Letos se v programu fakulty můžete těšit na téma prvních brigád a daní nebo na ty nejmodernějších trendy v bankovnictví.

Program na tomto místě