Středisko Teiresiás

Středisko Teiresiás (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity) je pracoviště, které zajišťuje, aby na MU mohli plnohodnotně studovat a pracovat i lidé s různým smyslovým či pohybovým postižením, příp. jinými zdravotními obtížemi.  

Jeho úkolem je odstraňovat z univerzitního prostředí bariéry různého typu – od předsudků, přes komunikační, organizační a technické nesnáze až po architektonické překážky –, ale také účinně – např. za pomoci techniky – podporovat samotné studenty, jimž nějaký smysl chybí, nebo je nedostatečný. Protože i student, kterému se nedostává zraku, může číst, a student, kterému neslouží sluch, může sledovat přednášky! 

Program na tomto místě