Lidová hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech

Sledování Slunce, Měsíce, planet, galaxií a mlhovin, Ukázky práce s profesionálními CCD kamerami a zpracování fotometrie. Diskuse na témata zvolená podlew zájmu účastníků. Okruhy témat - exoplanety, proměnné hvězdy, otázky kosmologie a témata podobná. V případě nepříznivého počasí vybrané přednášky jejichž témata budou upřesněna.

Program na tomto místě