Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, p.o. - hvězdárna Rokycany

Hvězdárna Rokycany je jedním ze dvou pracovišť Hvězdárny v Rokycanech a Plzni, příspěvkové organizace Plzeňského kraje. Hlavní náplní je popularizace astronomie a příbuzných oborů pro školy a širokou veřejnost. Při tom využívá nejen prostory obou hvězdáren, ale také mobilní planetárium, se kterým dokáže dovézt astronomii téměř všude. Při odborné činnosti se pracovníci hvězdárny (spolu se skupinou amatérských astronomů) věnují zákrytům hvězd tělesy Sluneční soustavy a meteorům.

Program na tomto místě