Univerzitní centrum Telč

UCT – Univerzitní centrum Telč poskytuje studijní a vzdělávací příležitosti Masarykovy univerzity v Kraji Vysočina. Dále nabízí programy v rámci celoživotního vzdělávání a reaguje i na vzdělávací potřeby regionu – konají se zde semináře, konference a různé vzdělávací kurzy.  Díky velkorysé rekonstrukci bývalého areálu jezuitských kolejí vznikl v Telči moderní integrovaný areál. Součástí objektu jsou také ubytovací kapacity, knihovna a kavárna.  Prostory je možné využívat nejen součástmi Masarykovy univerzity, ale i komerčně jinými subjekty pro prezentační a firemní pobyty nebo individuální či skupinové akce připravené na míru požadavkům širokého spektra zájemců. V současné době se zde společně s Muzeem romské kultury v rámci projektu podpořeného z Norských fondů připravuje expozice malířky Míly Doleželové.  

ÚTAM AV ČR, v.v.i. – Centrum Telč vzniklo jako výzkumná infrastruktura realizovaná za finanční podpory Evropské unie a České republiky prostřednictvím strukturálních fondů a prostředků ze státního rozpočtu. Centrum Telč studuje materiály, konstrukce a sídla, zejména historická, a je vybaveno jedinečnou infrastrukturou pro získávání základních poznatků i pro ověření aplikačního a inovačního potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování životnosti, preventivní ochrany a záchrany i dlouhodobě udržitelného užívání kulturního dědictví i stávajícího stavebního fondu. CET pokračuje ve výzkumu podporovaném Evropskou komisí v rámci projektu Centra excelence ARCCHIP.

GOB a SOŠ Telč – Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola v Telči nabízí všeobecné osmileté a čtyřleté studium nebo odborné čtyřleté studium, vše zakončené maturitní zkouškou. Gymnázium Otokara Březiny v Telči je nejstarší střední školou s českým vyučovacím jazykem na jihozápadní Moravě – bylo založeno v roce 1852. Stoletou tradici má střední odborné školství v Telči, kdy počátek se spojuje se založením hospodyňské školy v roce 1922. Obě, dříve samostatné, střední školy se spojily v roce 2004 a od roku 2011 fungují pod jednou střechou v Hradecké ulici.