Fyzikální ústav

Fyzikální ústav v Opavě (FÚ) vznikl 1. ledna 2020 a je nyní, v rámci Slezské univerzity v Opavě, samostatným subjektem a jeho postavení je rovnocenné se všemi jejími fakultami. FÚ je nástupcem Ústavu Fyziky, který byl od roku 1991 součástí Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a nabízí studium teoretické i aplikované fyziky v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Výuka je provázána s vědeckými aktivitami Ústavu a studentům teoretických oborů je umožněno zapojit se do špičkového výzkumu na mezinárodní úrovni. U oborů aplikované fyziky je kladen důraz na propojení mezi fyzikální teorií a moderními technologiemi.
Mezi poskytované bakalářské obory studia patří Astrofyzika, Monitorování životního prostředí a Multimediální techniky. V rámci magisterského studijního programu lze na naší univerzitě studovat obory Teoretická fyzika a Počítačová fyzika. Dále nabízíme možnost doktorského (Ph.D.) studia v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika.
Součástí studia je možnost zahraničních stáží. Erasmus a jiné výměnné programy umožňují studentům i zaměstnancům FÚ strávit semestr na jedné ze zahraničních partnerských institucí v Anglii, Švédsku, Německu, Itálii, Slovinsku, Turecku či jiné zahraniční zemi.

Program na tomto místě