Laboratoře H

Ústav technicko-technologický disponuje novými laboratořemi, které jsou určeny pro výuku a firmy. Zaměření laboratoří odpovídá jednotlivým akreditovaným programům a jedná se tedy o strojírenství, stavitelství, dopravu a logistiku.

Program na tomto místě