Fakulta zdravotnických věd

Na fakultě se dá studovat například porodní asistence, fyzioterapie, zdravotnický záchranář a mnohé další zdravotnické nelékařské obory.

Program na tomto místě