Budova G

Budova G sídlící v univerzitním kampusu je středobodem všeho dění. Sídlí zde většina studijních oddělení a děkanátů. Také je místem, kde se konají různé přednášky, akce, koncerty a podobně.

Jednou z fakult, která zde vyučuje a vzdělává budoucí generace, je Fakulta strojní. Ta vznikla prvního října roku 1953 jako první fakulta Technické univerzity v Liberci. Tehdy nesla název Vysoká škola strojní v Liberci, který si uchovala až do roku 1960.

V současnosti je součástí Technické univerzity v Liberci a nabízí bakalářské, navazující magisterské i doktorandské studium. Studenti zde získávají zkušenosti v oblastech strojírenství, automobilového inženýrství, technologií kompozitů či aplikované mechaniky.

Fakulta strojní původně začínala s šesti katedrami, jak je na tom nyní se můžete dočíst na jejich webu.

Program na tomto místě