Budova F

V budově F naleznete Fakultu umění a architektury, Fakultu zdravotnických studií, menzu a prodejnu skript.

Program na tomto místě