Hvězdárna Zlín

Zlínská hvězdárna se nachází v jižní části města, v Lesní čtvrti za areálem Gymnázia. Je provozována Zlínskou astronomickou společností. Jedná se o amatérskou hvězdárnu, která pořádá přednášky pro veřejnost, pozorování noční oblohy dalekohledy a astronomické kroužky pro zájemce o astronomii.

Program na tomto místě