Fakulta lesnická a dřevařská

Fakulta lesnická a dřevařská se člení na 9 kateder, které pokrývají celou oblast vzdělání, vědy a spolupráce s praxí v oblasti lesnictví a dřevařství. FLD působí také jako mezinárodní vědecko-výzkumné pracoviště a klade velký důraz na to, aby výsledky výzkumu okamžitě pomáhaly v lesnické a dřevařské praxi a dostávaly se do uznávaných odborných časopisů, na konference, kongresy, ale i do osvětových pořadů v médiích.

Program na tomto místě