Noc vědců

Člověk a robot ONLINE
Pro děti i dospělé vstup zdarma

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář.

Stovky hodin chytré zábavy

Zaměřujeme na výroční téma Člověk a robot. Je robot kamarád nebo nepřítel? Pomocník nebo překážka? Jak robota vnímat? S láskou k vědě, k člověku i k robotovi online až do konce března 2021.

Více o noci vědců
sledujících
míst v ČR
událostí
zapojených vědců

NA PROGRAMU NOCI VĚDCŮ SE PODÍLÍ VYSOKÉ ŠKOLY A VĚDECKÁ PRACOVIŠTĚ V TĚCHTO MĚSTECH:

Mediální partneři

Doménu nocvedcu.cz poskytla Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně. Doménu noc-vedcu.cz předala Techmania Science Center. Děkujeme.