Technické muzeum v Brně


Technické muzeum v Brně 55 let zpracovává hmotné sbírky i vědeckou dokumentaci vývoje důležitých oblastí vědy, techniky a také historické i současné výroby. Zjednodušeně se dá říci, že Technické muzeum v Brně (TMB) se zaobírá technikou od hodinových součástek po letadla.
Mezi těmito pomyslnými hranicemi se nacházejí zhruba tři desítky oborů, jako jsou např. energetická, vodní či sdělovací technika, letectví, hromadná doprava, optika, strojírenská metalurgie, technika řemesel, výpočetní technika a výčet ještě není úplný. Muzeum nabízí návštěvníkům celkem 17 stálých expozic a výstavy krátkodobějšího charakteru a také Technickou hernu pro interaktivní ověřování některých fyzikálních zákonů a jejich aplikace. Dětem a školám pak muzeum nabízí zábavné programy.

Místa organizátora

Program organizátora

Technické muzeum v BrněVýstava ROBOT2020Online
OnlineVýstava