Ústav fyziky materiálů AV ČR

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce), je součástí Akademie věd České republiky. Posláním ÚFM je objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. Prioritní je výzkum pokročilých kovových materiálů a kompozitů na bázi kovů. Smyslem výzkumu je optimalizace užitných vlastností materiálů a predikce jejich provozní životnosti teoretickými a výpočetními metodami podloženými experimenty.

Program na tomto místě