Hvězdárna barona Artura Krause

Hvězdárna barona Artura Krause byla slavnostně otevřena 31. 3. 1992 a navazuje na historickou tradici popularizace astronomie v Pardubickém kraji založenou na konci 19. století baronem Arturem Krausem.

Současnou observatoř naleznete v Pardubicích v městské části Dukla, jako součást Domu dětí a mládeže ALFA Pardubice. Hlavní náplní je především popularizační a osvětová činnost určená pro širokou veřejnost, kterou tvoří především vzdělávací aktivity pro školy a nadané studenty,  astronomické kroužky pro děti a mládež a pravidelná večerní pozorování za účasti zkušených astronomů.

Popularizační aktivita je již tři desítky let zaměřena na pořádání pravidelných přednášek pro širokou veřejnost a veřejná pozorování mimořádných astronomických úkazů. 

Program na tomto místě