Čas v počítači 

Online
Přednáška

Čas v počítači plyne v diskrétních krocích. I na první pohled snadné úlohy, jako je třeba nalezení optimálního uspořádání krabic do kontejnerů, vyžadují algoritmy, které pracují příliš pomalu, než aby bylo možné je běžně používat. Porozumění toho, co lze spočítat rychle a co vyžaduje zdlouhavé algoritmy, je jedním z hlavních cílů oboru výpočetní složitosti. V přednášce si ukážeme příklady toho, co lze spočítat rychle, co lze spočítat pomalu a co nelze spočítat vůbec. Uvidíme též, že ne vždy je dobře, že něco lze spočítat rychle.

Program Matematicko-fyzikální fakulty UK

 

Univerzita Karlova – online program

Navštivte osobně