Sex v Petriho misce 

Online
Podcast

MUDr. Mekiňová a doc. Ing. Ješeta, Ph.D. - Gynekologicko-porodnická klinika FNB a LF MU

V roce 1982 se v Brně narodilo první dítě ze zkumavky. A bylo to právě na Obilním trhu v Centru asistované reprodukce GPK FN Brno a LF MU. Tím se toto pracoviště zasloužilo o ojedinělý unikát v oboru rozvoje reprodukční medicíny a slavilo celosvětový úspěch.

Oplodnění ve zkumavce je proces, při kterém se vajíčko oplodňuje spermií mimo tělo: in vitro. Je to jedna z metod asistované reprodukce, která se používá při léčení neplodnosti. Seznámíme vás s jednotlivými kroky IVF tak, jak jdou v čase za sebou.

Pojďme nahlédnou do Petriho misek, kde se začínají dělit buňky a dají za zrod novému človíčku.

Pořádá

 

Lékařská fakulta

Navštivte osobně