Vzhůru do minulosti bez stroje času 

Online
Vědecká show
Video
Přednáška

Paleoekologa zajímá podoba přírody v minulosti. Její vzhled dovozuje ze zbytků organismů, které žily na daném místě a v daném čase. K čemu je to dobré? Mnohé, říká vousatý slogan: Poznej minulost, pochopíš současnost. A já dodám, nahlédni do budoucnosti. Žijeme v době překotných změn živé přírody a klimatu. Informace uložené o vývoji přírody v minulosti nám mohou také napovědět, co lze očekávat v budoucnosti.

Pořádá

 

Přírodovědecká fakulta, Kotlářská

Navštivte osobně