Příběh robotů

Online
Online
Český znakový jazyk
Přednáška
Video

Člověk robota sestrojil, aby si usnadnil práci. V současnosti už ale neplatí, že robotizace je vhodná pouze pro hromadnou velkosériovou výrobu. Dnešní robotizovaná pracoviště zvládají i variabilní procesy, kde přispívají k nižší chybovosti výroby. V našem video příběhu představíme stručnou historii robotů, jejich použití v průmyslu, medicíně, vojenství, dopravě, při výzkumu vesmíru, ale také práci robotiků na naší univerzitě. 
Vystupující:
Ing. Robert Pastor
Studuje jako doktorand na Katedře robotiky VŠB-TUO, kde zároveň pracuje jako odborný asistent. V rámci své disertační práce se zabývá generováním kinematiky robotů pomocí evolučních algoritmů. Během studia se účastnil na tvorbě 9 článků a příspěvků na konference. Založil tým studentů nazvaný RoverOva, který se zabývá stavbou mobilního robotu určeného pro účast na soutěžích simulující marsovské mise. Tento tým se minulý rok umístil třetí v soutěži European Rover Challenge.
Ing. Michal Vocetka
Studuje v doktorském studijním programu na Katedře robotiky VŠB-TUO, kde zároveň pracuje jako odborný asistent. V rámci své disertační práce se zabývá zvyšováním přesnosti manipulátorů. Během studia se věnuje práci na projektech, které se zabývají vědeckým i aplikovaným výzkumem. Je spoluautorem několika vědeckých článků, zajištuje provoz laboratoře robotiky a výuku práce s průmyslovými roboty pro 3., 4. a 5. ročníky českých i zahraničních studentů.

Autorem videa je VŠB – Technická univerzita Ostrava. Autorem překladu do českého znakového jazyka člen týmu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.

Pořádá

Překlad do českého znakového jazykaNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Centrum robotiky
AdresaStudentská 1770/1, 708 00 Ostrava-Poruba