Měření objemu pomocí fotografie a jeho využití v požárních průmyslu

Online
Online
Český znakový jazyk
Experimenty
Komentovaná ukázka
Video

Fotogrammetrie je metoda, která umožňuje 3D rekonstrukci měřeného objektu ze sady fotografií, které byly pořízené z různých úhlů. Díky tomu je možné rekonstruovat tvary a měřit objem objektů, které mají velmi nepravidelný a komplikovaný tvar. Fotogrammetrie tedy nabízí široké uplatnění napříč obory, mimo jiné lze využít i v oboru počítačových simulací požárů, kde je potřeba dodat spoustu parametrů hořících materiálů, z nichž některé jsou definovány svým objemem.

Aktéři: Ing. Ondřej Dupal, Kryštof Majer, Ústav chemického inženýrství VŠCHT Praha

Autorem překladu do českého znakového jazyka člen týmu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.

Pořádá

Překlad do českého znakového jazykaNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

VŠCHT Praha
AdresaTechnická 3