Robotický barman

Online
Online
Český znakový jazyk
Komentovaná ukázka

Jedná se o komplexní model sestávající z několika výrobních buněk, na kterých je možné demonstrovat skupinu principů, které jsou dnes souhrnně označovány jako Průmysl 4.0. Před očima diváků v jednotlivých buňkách robotického barmana postupně vzniká míchaný nápoj, který je po dokončení vydán zákazníkovi. Kromě velké řady zajímavých mechanických prvků zaujme robobarman i řídicími systémy a dalšími technologiemi, které se využívají v reálných výrobních podnicích.

Autorem videa je Vysoké účení technické v Brně. Autorem překladu do českého znakového jazyka člen týmu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.

Pořádá

Překlad do českého znakového jazykaNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
AdresaTechnická 12, Brno