Miniaturním stimulátorem proti refluxu

Online
Online
Přednáška
Video

Cílem výzkumu bylo vyvinutí miniaturního, endoskopicky implantovatelného stimulačního zařízení (mikroneurostimulátor) do podslizniční kapsy ve stěně žaludku. Implantabilní přístroj je elektronické zařízení speciálně navrženo pro tento experiment, který prokázal, že zmiňovaný přístroj je schopnen měřit, přenést snímaná data do počítače mimo tělo (animální model) a posléze i stimulovat dannou oblast. Výsledky experimentu jsou základem pro možnou terapii gastroparézy (snížené motility žaludku) a refluxní choroby jícnu, se kterou se potýká vysoké procento české populace.

Místo

Univerzita Karlova on-line