Člověk a robot

Online
Online
Český znakový jazyk
Přednáška

Člověk se dá chápat jako evolucí vzniklý systém s řízením pohybu, který sám uměle vytvořil systém se stále úspěšnějším autonomním řízením – robota. V současnosti se může zdát, že ve vztahu k robotickým systémům člověk své postavení, které si trochu domýšlivě určil, ztrácí. Jak se vyvinul pohled na robota jako systému, kterého člověk naprogramuje k systému, který je schopen se naprogramovat SÁM? Přednáší doc. RNDr.Ing. Zdeněk Úředníček, CSc. z Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Tato přednáška je součásti série „10 minut o vědě“. Někteří tvrdí, že za 10 minut ze sebe vědec nedostane nic kloudného, my ale víme, že to tak není. Na 20 snímcích naši akademici či doktorandi představí problémy a otázky, kterými se trápí, nebo zaobírají než jdou spát. O robotice z úst polymerních inženýrů, chemiků, informačních technologů, ale i marketérů a dalších expertů, se dozvíte v sérii 8 prezentací.

Pořádá

Překlad do českého znakového jazykaNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Fakulta technologická
AdresaVavrečkova 275, 760 01 Zlín