Využití metody EEG biofeedback v pedagogické a ergoterapeutické praxi

Online
Online
Český znakový jazyk
Komentovaná prohlídka
Komentovaná ukázka

Pedagogická fakulta UJEP disponuje zajímavou technologií, jejíž využití v pedagogické a ergoterapeutické praxi pomáhá odborníkům v práci s klienty jak v oblasti prevence, tak v oblasti terapie již existujících poruch. Jak metoda funguje a jak s ní naši akademici pracují? Podívejte se na to s námi v rámci celorepublikové vědecko popularizační akce Noc vědců! Jsme vědci. Ptáme se, zkoumáme a objevujeme. Svítíme do tmy. Pojďte svítit s námi!

Autorem videa je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Autorem překladu do českého znakového jazyka člen týmu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.  

 

Pořádá

Překlad do českého znakového jazykaNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

UJEP online
Adresahttps://youtube.com/channel/UCam-tKykZzEKKa8rvRym4wg